Apoteka senta

Apoteka
je otvorena

Pon - Pet: 07:00 - 20:00
Subota: 07:00 - 19:00
Nedelja: 07:30 - 12:30
(dežurstvo)

Apoteka
se nalazi

ul. Tančić Mihalja 2/a
24400 Senta, Srbija
tel.: 024/4150-219

snowdrops

U proteklom periodu od 2011. – 2015. godine Apoteka Senta je postala izuzetno važna Apotekarska zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja farmaceutska zdravstvena delatnost. Predano smo radili na unapređenju kvaliteta u pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite i kvaliteta uslova rada, što se ogleda u zadovoljstvu naših pacijenata i svih građana Sente i okolnih mesta.

Uveden je nov informacioni sistem, sa novim softverom i računarskom opremom.

Uveden je internet, interna mreža fiksnih i mobilnih telefona i napravljena je internet stranica apoteke.

Osnovana je pravna služba i knjigovodstvo.

Tim zaposlenih je osmislio logo apoteke, koji je postao naš zaštitini znak.

Proširena je i povećana komercijalna prodaja farmaceutskih proizvoda i štampane su apotekarske kartice, ili kartice poverenja koje su u hiljadama primeraka podeljene našim vernim pacijentima i građanima Sente i okolnih mesta.

Potpuno su renovirane i potpuno novo opremljene apoteke u sva četiri sela, kao i sanitarni čvorovi i čekaonice koje zajedno koriste zaposleni i pacijenti apoteka i zdravstvenih ambulanti pri domu zdravlja.

Ustanovljena je procedura upravljanja farmaceutskim otpadom.

Opremljena je magistralna laboratorija.

Urađena je kompletna klimatizacija svih organizacionih jedinica apoteke.

Nabavljeno je vozilo za snabdevanje lekovima apoteka na selima.

Započet je projekat rekonstrukcije centralne apoteke i uređeno je i izgrađeno dvorište apoteke koje se koristi kao službeni ulaz i za snabdevanje lekovima, i napravljen je novi, savremeni ulaz u apoteku sa prilazom za lica sa posebnim potrebama. Intenzivno se radi na izradi projekta za uređenje kompletnog enterijera apoteke, čiji radovi bi trebalo da počnu 2016. godine.

Došlo je do smene generacija kada je više zaposlenih otišlo u penziju i zaposlen je nov mlad stručni kadar.

Svi zaposleni učestvuju u kontinuiranoj edukaciji.

Uradili smo puno, a nove ideje nas stalno vode u nove profesionalne izazove i zadatke koji se svakodnevno uspešno realizuju sa jednim ciljem, da korisnici naših usluga budu zadovoljni, da imaju poverenje u naš rad i stručnost pri pružanju usluga, da naša komunikacija bude lepa, otvorena, jer je naša misija očuvanje zdravlja stanovništva, zdrav i kvalitetan život svih građana.

Zdravlje je bogatstvo,
čuvajmo ga zajedno!
Zaposleni Apoteke Senta
i direktor dipl. ph. spec. Tamara Đurić Živković.